liên hệ
Cảm ơn quý khách đã truy cập vào website Vinexad! Xin vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi theo form liên hệ dưới đây:

Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad

Vinexad Sài Gòn:

 

Địa chỉ: 1202 Tòa nhà Đông Dương, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 3824 3553 / 3822 6353

Fax: (84-8) 3829 5749

Email: vinexad.saigon@hcm.vnn.vn

Website: www.vinexadsg.com.vn